Lama tuo lomautukset

Lama tuo lomautukset

1979

1980-luvulle tultaessa fuusioprosessi oli saatu lähestulkoon päätökseen.Talouslama kuitenkin laski matkustajamääriä jyrkästi, öljynhinta nousi merkittävästi ja kilpailu muuttui ankaraksi.Icelandair joutui turvautumaan ennakoiviin toimiin: lentovuoroja leikattiin rajusti ja henkilöstöä jouduttiin valitettavasti lomauttamaan, mutta nämäkään toimet eivät riittäneet.

Yhtiö pyysi Luxemburgin ja Islannin hallituksia tukemaan toimintaansa.Apu myönnettiin, mutta Islannin hallitus asetti joukon vaatimuksia.Niiden joukossa oli ehto, että valtio saa 20 %:n osuuden Icelandairista ja kaksi paikkaa yhtiön johtoryhmässä.Taloustilanne rauhoittui muutamaa vuotta myöhemmin ja Icelandair hankki osuuden takaisin valtiolta vuonna 1985.