Islanti, sen puhdas ilma, puhtaat vedet ja pilaantumaton maaseutu, on kotimaamme ja tärkein matkakohteemme. Yksi Islannin parhaimmista resursseista on sen kesytön luonto ja me haluamme pitää sen sellaisena. Tämän vuoksi ympäristöasiat ovat erityisen lähellä sydäntämme Icelandair:ssa.

Olemme ottaneet käyttöön kiintopisteenä toimivan ympäristöpolitiikan, johon käännymme yhtiön kehittyessä ja ottaessa käyttöön uusia tekniikoita ja käytäntöjä. Politiikkamme tärkein tavoite on minimoida Icelandair:in kokonaisvaikutus ympäristöön ja luoda kestävät käytännöt optimoimalla käytössämme olevien resurssien käyttö.

Alla on lisätietoja erityisasioista ja Icelandair:in käyttämistä keinoista niiden käsittelyyn.

Icelandair ja ilmastonmuutos: Tavoitteena nollatulos
Ilmastonmuutos on kaikkein haastavin maailmaa kohtaava ympäristöasia nykyisin ja harkittaessa tapoja sen käsittelyyn, lentomatka-alan vaikutus on otettava huomioon. Tilanteen ymmärtämiseksi paremmin, ota huomioon hallitusten välisen paneelin julkaisema ilmastonmuutosraportti (IPCC) (IPCC työskentelee YK:n suojeluksessa ja jakoi vuoden 2007 Nobel-rauhanpalkinnon entisen Yhdysvaltojen varapresidentin Al Gore:n kanssa).

Raportin mukaan lentomatka-ala edustaa 2-3 % kasvihuonepäästöistä. Vaikka tämä saattaa tuntua pieneltä määrältä, Icelandair ottaa vakavasti oman roolinsa näiden päästöjen vähentämisessä nollaan. Pitäen Kansainvälisen ilmakuljetusyhdistyksen (IATA) tavoitteet, Icelandair jatkaa pyrkimyksiään hiilipäästöjen vähentämiseksi. Olemme sitoutuneet hiilipäästöjen nollakasvuun vuoteen 2020 mennessä ja tuemme täysin IATA:n visiota saavuttaa nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä.

Icelandair:in lentokoneet: Vihreämpi lentokone
Päätekijä päästöjen vähentämisessä on polttoainetehokas lentokone ja pitäen tämän mielessä Icelandair on käyttänyt lukuisia teknologisia parannuksia sekä lentokoneen muotoilussa että ilmailussa. Olemme esim. asentaneet ilmaohjaimet siivenkärkiin B757-200-koneisiimme. Nämä yksinkertaiset lisukkeet vähentävät polttoainekulutusta yli 4 % vähentämällä tuulivastusta ja vähentäen näin päästöjä.

Olemme myös integroineet uusia teknologioita koneisiimme, kuten esim. P-RNAV (Precision Area Navigation) (Tarkkuusaluenavigointi) ja ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) (Automaattinen riippuvuusseuranta-lähetys), joka on lennonjohtoa auttava navigointijärjestelmäinnovaatio. Uusi järjestelmä laajentaa seurantaa maatason ulkopuolelle mahdollistaen tilaperusteisen navigoinnin ja lentokoneen tarkan satelliittipaikannuksen asianmukaisella laitteella. Uusi tekniikka pienentää sellaisten koneiden välisen vähimmäisturvallisuusetäisyyden 80 mailista vain 5 mailiin, joka avaa paljon polttoainetehokkaammat reitit, joka puolestaan vähentää päästöjä.

Aina kun mahdollista, käytämme jatkuvaa lentokorkeuden vähentämistä sekä melunvähennysmenetelmiä, joka ei ainoastaan vähennä melusaastetta vaan myös säästää polttoainetta ja vähentää päästöjä. Icelandair käyttää myös yhden moottorin rullausta, aina kun mahdollista, vaihtelevia matkanopeuksia, reittejä ja lentokorkeuksia sekä lentokorkeuteen nousua — kaikki keinoja päästöjen pitämiseksi absoluuttisessa minimissä.

Kokonaisvaltainen lähestyminen: Uusiutuva energia
Olemme vakavissamme Islannin pitämisessä vihreänä, jonka vuoksi pyrkimyksemme eivät ole rajoittuneet ohjaamoon ja lentokonesuunnitteluun.

Olemme vähentäneet lentokoneissamme mukana kuljetettavan paperin ja lentokoneen säiliössä kuljetettavan ylimääräisen veden määrää, ottaneet käyttöön ateriamyynnin kaikilla lennoilla ja vähentäneet keittiönimikkeitä (esim. lasitavaroita, astioita, ruokalistoja, lehtiä jne.). 

Samalla kun toimenpiteemme koneissa on johtanut vihreämpiin lentoihin, teemme kaiken voitavamme pitääksemme myös hallintomme ja toimintamme ympäristöystävällisenä.

Toimistokäytäntömme tekee paperin, pullojen ja tölkkien kierrätyksestä sekä tietokoneiden sammuttamisesta työpäivän päättyessä prioriteetin. Lisäksi käytämme enemmän pöytätietokoneita energiankulutuksemme vähentämiseksi. Mutta, mitä tulee energiaan, pääkonttorimme Islannissa on paljon keskimääräistä edellä: käytämme sähköä 100 prosenttisesti uusiutuvista lähteistä (vesi- ja geotermistä energiaa) ja valaistuksemme käyttää ajastimia, joten valot eivät ole päällä koko yön, jos joku unohtaa sammuttaa ne.

Olemme jo pitkään tarjonneet sähköistä lippuvaihtoehtoa (ja toivomme pääsevämme täysin paperittomaksi pian), mutta myös yhä useampi aktiviteeteistamme on siirtynyt paperipohjaisista menetelmistä verkkomuotoon. Tämä muoto on miellyttävämpi matkustajille ja on selkeästi parempi ympäristölle vähentämällä paperijätettä.

Islannin hiilirahasto: Puiden istutus
Viimeisin lisäys vihreisiin pyrkimyksiimme on yhteistyö Kolviður Islannin hiilirahaston kanssa, joka tuo asiakkaamme ympäristöystävällisempään lentomatkustusprosessiin. Osana lippujen ostamista verkossa kaikki matkustajamme voivat nyt valita lennon hiilipäästöjen kompensoinnin omalta osaltaan.

Hiilipäästöjen kompensointi tapahtuu istuttamalla puita ja kasvattamalla metsiä Islannissa (rahastolla on myös metsityssuunnitelmia trooppisille alueille). Puiden istutus on kansainvälisesti hyväksytty menetelmä eristää hiili. Metsät vangitsevat valtaosan ilmakehästä otetusta CO2:sta tuottaen elämää ylläpitävää happea ja toimien tehokkaasti maailman "keuhkoina".

Metsänviljely on erityisen tärkeää Islannissa, sillä se auttaa taistelussa eroosiota vastaan ja palauttaa maan ekologisen tasapainon. Mikä tärkeintä, päästöjen kompensoinnin avulla matkustajat tulevat osaksi ilmastonmuutoksen vastaista yritystä.

Maahenkilöstön tekeminen vihreäksi
Icelandair on työskennellyt Icelandair-maapalvelujen (IGS) kanssa Keflavik:in kansainvälisellä lentokentällä luodakseen alan yhden vihreimmistä maahenkilöstöistä.

Kaikki kuorma-autot ja kärryt kenttäalueella käyttävät ympäristöystävällisimpiä saatavissa olevia polttoaineita mukaan lukien biopolttoaine ja maakaasu). Maahenkilöstö on myös tehnyt yhteisen yrityksen polttoaineen käytön minimoimiseksi rajoittamalla rampilla ajoa ja käsittelylaitteiden tyhjäkäyntiä (kaksi erittäin polttoainetehokasta käytäntöä). Lisäksi, koska IGS suunnittelee toimintojensa tulevaisuuden kehittämistä, he siirtyvät polttoainepohjaisista laitteista sähköisiin laitteisiin (Icelandair:in toiminnot Islannissa saavat sähkönsä 100 prosenttisesti uusiutuvista lähteistä).

Vihreäksi tuleminen tarkoittaa globaaliksi tulemista.Samalla kun olemme luottavaisia, että Icelandair:in toiminnot ovat niin vihreitä, kuin voimme niistä tehdä, tiedostamme myös, että on tarpeen edistää ympäristöjärkeviä ja -kestäviä käytäntöjä lentomatkustusyhteisössä ympäri maailmaa.

Icelandair aloittaa paikallisesti antamalla täyden tukensa European Organization for the Safety of Air Navigation (EUROCONTROL) (Euroopan ilmailunavigoinnin turvallisuusorganisaation) johtamalle Single European Sky (SES) (Yksi Euroopan taivas) -aloitteelle. Ohjelma edustaa valtavaa askelta eteenpäin tehokkaan ja yhdistetyn ilmatilan luomiseksi Euroopan yläpuolelle muokkaamalla navigointimallit uudestaan perustuen ilmailuliikenteeseen kansallisten rajojen sijaan.

Euroopan lentomatkustustoimijoiden yhteisön rakentamishengessä myös Icelandair tukee päästökauppahanketta Euroopassa, jonka on suunniteltu alkavan 2012. Mielestämme tämä hanke on tehokas tapa rajoittaa päästöjen ympäristövaikutusta ja olemme tyytyväisiä, että ilmailuliikenne on mukana järjestelmässä. Olemme luottavaisia, että tämän hankkeen alaisuudessa muut lentomatkustustoimijat seuraavat Icelandair:in esimerkkiä aktiivisen roolin ottamisessa alamme ympäristövaikutusten minimoimisessa. Toimimalla yhteistyössä ja koordinoimalla yrityksemme kollegojemme kanssa meillä voi olla paljon suurempi menestys lentomatkustuksen tekemisessä mahdollisimman vihreäksi.

Iceland Carbon Fund
Kasvihuonekaasujen, kuten hiilidioksidin, määrän kasvu ilmakehässä on tuloksena fossiilisten polttoaineiden (öljy, kaasu, hiili) hyväksikäytöstä, joka taas liittyy ilmaston muutokseen.

Kolviður - Iceland Carbon Fund – taistelee näitä muutoksia vastaan valtuuttaessaan yksityishenkilöt, perheet, yritykset ja laitokset korvaamaan kuljetukseen liittyvät hiilipäästöt. Hiiliarvot jotka on ostettu rahastosta menevät puiden istutusta ja metsän viljelyä varten Islannissa (rahastolla on myös suunnitelmia troopikin metsänhoitoprojekteja varten). Puiden istutus on kansaivälisesti tunnustettu hiilen vähentämismetodi. Metsät vastaavat suuresta enemmistöstä maan ja ilmakehän välillä vaihdetusta hiilidioksidista, elintärkeän hapen tuottamisprosessista ja toimivat käytännöllisesti katsoen maailman ”keuhkoina”. Metsänistutus on erityisen tärkeää Islannissa. Asuttamisen aikoihin metsät peittivät arviolta kolmanneksen koko maasta, mutta tänä päivänä vain 1,3%. Tämä massiivinen hakkuu ja siitä seurannut eroosio tekevät Islannista yhden Europaan eroosion kuluttamimmista maista. Puiden istutus Islannissa auttaa taistelussa eroosiota vastaan sekä maan ekologian uudelleen henkiin herättämistä.

Päästöjen korvaamisella Sinäkin tulet osaksi ilmastonmuutoksen ratkaisemista.